• historia

historia

Dzisiejsze herbaciarnia, w stylu renesansowym, s?u?y? do 1997 roku w sali ?niadaniowej. W jadalni znajdowa? si? we wschodniej uprawy. Dzi?ki przej?ciu do tej Garni Hotel zosta? tymczasowo stosowana jako przedszkola, a pó?niej jako biblioteka spo?eczno?ci. Aby zaoszcz?dzi? miejsce, przeniesienie biblioteki do przebudowanej szkolnego zosta?o zrobione. Pustych pokojach, a nast?pnie sta?a si? nowa sala ?niadaniowa. W jego odbudowy, szczególny nacisk po?o?ono na zachowanie oryginalnych drewnianych i parkietem. Harmonia przestrzeni jest wzmocnione przez starannie dobranych wn?trza.

górna salon jest teraz u?ywany w zachodnim skrzydle naszych go?ci z jednej strony jako biblioteka z miejscem do czytania, z drugiej strony, aby napi? si? herbaty lub kawy z domowych s?odyczy. Od 1986 roku hotel Eden Pia Jehle-Degiacomi, z wielk? energi? i dba?o?ci? o szczegó?y, osobi?cie zarz?dzany.